การเลือกลักษณะโครงหน้าที่เหมาะกับเรา?


การเลือกลักษณะโครงหน้าที่เหมาะกับเรา

1.ไม่ควรมองแบบคนตาบอด

“อยากได้หน้าแบบดารา” “เชื่อรูปตัวอย่างก่อนหลัง” “ดูรูปของคนอื่นแล้วตัดสินใจทำศัลยกรรม” สิ่งเหลานี้ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากการผ่าตัดจะต้องดูโครงหน้าเดิมและลักษณะที่เป็นไปได้ของคนๆนั้นเป็นหลักแล้วจึงเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม ซึ่งผลที่ออกมาอาจจะไม่ได้ตรงตามที่หวังก็ได้ ดังนั้นก่อนการผ่าตัดควรดูอย่างละเอียดก่อนว่าใบหน้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วจึงค่อยตัดสินใจ

2.พิจารณาอย่างรอบคอบ

การปรับรูปหน้านั้นเป็นการผ่าตัดกระดูกในส่วนที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างสูง และแน่นอนว่าหากเกิดความผิดพลาดผลเสียที่ตามมาก็มากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นนอกจากความสวยงามแล้ว ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่แรกที่ควรคำนึงถึง ดังนั้นการพิจารณาเอเจนซี่หรือโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือก็สำคัญด้วยเช่นกัน

STMstyle ได้ร่วมมือกับแพทย์ฝีมือดีระดับโลก ที่จบจากมหาวิทยาลัยโซลชื่อดังกว่า 16 ท่าน ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ กว่า 30 ท่าน ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและ บุคลากรทางการแพทย์ ประจำอยู่ที่สาขาประเทศไทยแล้ว โดยสาขาที่ประเทศไทยเปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสูง จึงมีลูกค้าชาวไทยจำนวนมากที่เลือกรับบริการกับSTMstyle ให้คำปรึกษาด้านความงามแก่คนไทยฟรี

*หมายเหตุ : ผลลัพธิ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า ???

ที่ผ่านมานั้นการศัลยกรรมจะเป็นการทำตาหรือจมูกซะส่วนมาก แต่ปัจจุบันนั้นการศัลยกรรมปรับรูปหน้าเพื่อให้ใบหน้าเรียวสวยได้รูปนั้นกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การวิจัยพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด ทำให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นตามไปด้วย การผ่าตัดโดยแพทย์ที่ไม่มีประการณ์หรือมีประการณ์เฉพาะทางด้านการปรับรูปหน้าน้อย จะทำให้ผลลัพธ์ที่ตามมาไม่เป็นไปตามต้องการ

นอกจากนั้นการปรับรูปหน้าเนื่องจากเป็นการผ่าตัดกระดูก เมื่อเทียบกับการศัลยกรรมตาหรือจมูกแล้ว การผ่าตัดแก้ไขหรือผ่าตัดอีกครั้งจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก การศัลยกรรมปรับรูปหน้าแน่นอนว่าเป็นการทำให้ใบหน้าโดยรวมดูเล็กลงก็จริงอยู่ แต่การตัดกระดูกนั้นก็มีขอบเขตในการตัดด้วยเช่นเดียวกัน

เราสามารถศัลยกรรมปรับรูปหน้าได้หรือไม่ ?

กรณีปรับรูปหน้าได้

สำหรับการปรับรูปหน้านั้น จะแบ่งออกเป็น การลดโหนกแก้ม, ลดกราม, และการผ่าตัดคาง แต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใบหน้าโดยรวมทั้งหมด วิธีการผ่าตัดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเคส การทำวีไลน์จะเป็นการปรับรูปหน้าตั้งแต่กรามด้านข้างลงมาจนถึงคางด้านหน้าในเรียวสวยได้รูป

กรณีปรับรูปหน้าไม่ได้

สำหรับท่านที่คางเลื่อนเข้าไปด้านใน, คางยื่นมาด้านหน้า, คางยาว หรือใบหน้าไม่เท่ากัน การผ่าตัดจะไม่ใช้การผ่าตัดกระดูกเพื่อปรับรูปหน้า แต่จะเป็นการผ่าตัดปรับเลื่อนขากรรไกร

ความแตกต่างระหว่างการปรับรูปหน้า และการปรับเลื่อนขากรรไกร

การผ่าตัดทั้งสองประเภทนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันคือ เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบนใบหน้า แต่ความแตกต่างที่เห็นอย่างได้ชัดเจนเลยคือ การปรับรูปหน้านั้นจะเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงกระดูก ส่วนการผ่าตัดขากรรไกรนั้น จะเป็นการปรับเลื่อนกระดูกฟันและขากรรไกร

กรณีที่คาง(กราม) บน และคาง(กราม) ล่างไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสบของฟันมากสามารถผ่าตัดปรับรูปหน้าเพื่อแก้ไขได้ แต่กรณีที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันร่วมด้วย จำเป็นจะต้องผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไข ซึ่งในกรณีนี้หลังผ่าตัดแล้วคนไข้จำเป็นต้องจัดฟันร่วมด้วย

ทั้งนี้การผ่าตัดทั้งสองอย่างล้วนเป็นการผ่าตัดใหญ่ แพทย์จะต้องมีประสบการณ์และมีความชำนาญเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นวิสัญญีแพทย์ที่วางยาก็มีความสำคัญเช่นเดียว ดังนั้นควรรับคำปรึกษาและตรวจสอบอย่างแน่ชัดก่อนตัดสินใจจึงจะดีที่สุด

#STMstyle #ศลยกรรมเกาหล #ศลยกรรมปรบรปหนา #หมายเหตผลลพธขนอยแตละบคคลแตกตางกน

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1