การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรม


การผ่าตัดศัลยกรรมแต่ละจุดนอกจากมีวิธีการเทคนิคที่แตกต่างกันแล้ว เรื่องการเตรียมตัวและการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดก็ยังต่างกันอีกด้วย วันนี้เราจะมาบอกถึงการเตรียมตัวและข้อปฏิบัติที่ควรรู้ก่อน-หลังศัลยกรรมกันค่ะ


ถ้าอยากสวยสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือ "ร่างกาย" ก่อนผ่าตัดควรตรวจสอบสุขภาพตนเองหรือตรวจเช็คสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพเป็นด่านแรกที่ควรทำเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดเพื่อประเมินว่ามีโรคต่างๆแอบแฝงอยู่หรือไม่ โรคบางโรคอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการให้เห็น เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบการหยุดเลือด ทำให้เลือดออกมากผิดปกติ หรือเลือดหยุดยาก


หลังจากเตรียมร่างกายให้พร้อมก็ควรรู้ก่อนว่าในการผ่าตัดนั้นเราต้องวางยาหรือไม่?

การผ่าตัดบางประเภทนั้นอาจจะใช้แค่ยาชา แต่บางประเภทก็อาจจะต้องวางยาสลบหรือดมยาซึ่งจะทำให้ความรู้สึกตัวลดลง ถ้ามีอาหารในกระเพาะอาหารเนื่องจากไม่ได้งดไว้ก่อน อาหารอาจจะขึ้นมาเข้าทางหลอดลมนี้ได้ทำให้เกิดภาวะสำลักอาหารเข้าปอดได้นั้นเอง


หากกรณีวางยาแบบดมยาสลบต้องงดอาหารและน้ำก่อนผ่าตัดไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง แต่ถ้ากรณีฉีดยาชาต้องงดอาหารและน้ำ ก่อนผ่าตัดไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงการเตรียมตัวก่อนศัลยกรรมเบื้องต้นเพื่องดอาการบวม ช้ำมากกว่าปกติหลังผ่าตัด

  1. งดสูบบุหรี่ ,งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด 2 สัปดาห์

  2. ก่อนผ่าตัด 2 สัปดาห์งดยาประเภทเพิ่มฮอร์โมน และงดยาประเภทแก้ปวด เช่น ยาลดกล้ามเนื้ออักเสบ ยากลุ่มแอสไพริน (Aspirin) หรือ ไอบิวโพรเฟน (Ibuprofen)

  3. ควรงดวิตามิน น้ำมันตับปลา อาหารเสริมต่างๆ ทุกชนิด เนื่องจากอาหารเสริมจะทำให้เลือดหยุดไหลช้าและเลือดออกเยอะ

  4. กรณีมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดัน โรคลมบ้าหมู โรคหอบ สามารถทานยาในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเช้าของวันที่จะผ่าตัดได้ โดยต้องทานยากับน้ำเท่ากัน (ควรแจ้งให้คุณหมอทราบก่อนผ่าตัด)

  5. กรณีมีโรคประจำตัวเบาหวาน สามารถฉีดยาอินซูลินของวันที่จะเข้าผ่าตัดได้ แต่ห้ามรับประทายยาเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยเด็ดขาด (ควรปรึกษาคุณหมอก่อนทำการผ่าตัด)

ข้อควรทราบก่อนผ่าตัด