มาดูกันว่า 'ถ้าทำศัลยกรรมตาอย่างเดียวจะเปลี่ยนไปแค่ไหน?'


BEFORE & AFTER

ดวงตาสดใสและมีเสน่ห์ ✔

ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ ไม่บางหรือหนาเกินไป ✔

ดวงตาในอุดมคติเป็นอย่างไร?

1. ต้องเผยให้เห็นตาดำประมาณ 90 %

2. ดวงตากลมโต (ความกว้างในแนวตั้งประมาณ 8~10 มิลลิเมตร, ความยาวประมาณ 27-29 มิลลิเมตร)