ศัลยกรรมแก้ตา INIQUE PLASTIC SURGERY

สาเหตุของการแก้ตาอันดับ 1 คือ ชั้นตาที่มีลักษณะหนาและบวม ดูไม่เป็นธรรมชาติ จะเรียกตาแบบนี้ว่า ชั้นตาไส้กรอกหนา


สาเหตุของชั้นตา

1. ชั้นตาอยู่สูงมากกว่าปกติ

  • หากชั้นตาสูงมากเกินไปสามารถกลายเป็นตาไส้กรอกได้

  • ยิ่งชั้นตาสูงเปลือกตาจะยิ่งดูหนาและลึก


2.ไม่แก้ไขปัญหาหนังตาตก

  • หากไม่แก้ปัญหาหนังตาตกควบคู่กับการทำตาสองชั้น ถึงแม้เส้นชั้นตาจะไม่สูงแต่ก็ทำให้ดูเหมือนมีชั้นตาไส้กรอกได้

  • เมื่อชั้นตาไม่ชัดเจนจะทำให้ดวงตาดูง่วงนอน

3. ไขมันบริเวณเปลือกตาด้านบนไม่เพียงพอ

  • หากไขมันไม่เพียงพอจะทำให้ชั้นตาดูหนาและใหญ่

  • อีกทั้งยังทำให้ดวงตาดูเหนื่อยและดูมีอายุ


การศัลยกรรมแก้ไขชั้นตา


1. กรณีชั้นตาอยู่สูงมากกว่าเมื่อชั้นตาอยู่สูงมากกว่าปกติจะทำให้กลายเป็นชั้นตาไส้กรอกจะแก้ไขโดยลดขนาดชั้นตาลงมา โดยให้มีแผลขนาดเล็กที่สุด เพื่อทำให้ความสำคัญของ”ขนาดชั้นตาที่เหมาะสม”การศัลยกรรมปรับขนาดของชั้นตานั้นแน่นอนว่าการศัลยกรรมแก้ไขมีความสำคัญเหมือนกับการศัลยกรรมครั้งแรก ดังนั้นการตัดสินใจผ่าตัด และเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน


2.แก้ไขปัญหาหนังตา การที่ลืมตาแล้วตาอ่อนแรงคือปัญหาหนังตาตก(ptosis) ซึ่งถึงแม้เส้นชั้นตาจะไม่สูงแต่กลับทำให้ชั้นตาดูใหญ่ หากแก้ไขปัญหาหนังตาตกร่วมกับการทำตาสองชั้นก็จะทำให้ดวงตาดูสวยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น