V-Line ปรับโครงหน้า

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

banobagi-promo-001

💙 ปรับโครงหน้าให้เรียวเล็ก V-shape ดั่งใจ 💙

ด้วยโปรแกรมปรับโครงหน้า V-line

จากปกติ 15,400,000 วอน

ลดเหลือ 13,500,000 วอน

ฟรี ! กรอกระดูกให้บาง

ฟรี ! ลดกล้ามเนื้อบดเคี้ยว

ฟรี ! ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

Scroll to Top