เลเซอร์น้องสาวขาวกระจ่างใส

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

เลเซอร์ น้องสาวขาวกระจ่างใส
เลเซอร์ น้องสาวขาวกระจ่างใส ตืนความมีชีวิตชีวาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับผิวของคุณ
เครื่องเลเซอร์ที่หลากหลาย
เราจะเลือกเครื่องเลเซอร์ให้เหมาะสม
กับผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นของแต่ละท่าน!

เป็นการรักษาที่จะเลือกใช้เลเซอร์ ให้เหมาะสมตามสภาพผิว
เพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้แคมใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและ
เสริมสร้างความมั่นใจทางเพศกลับคืนมา

เลือกใช้ เลเซอร์ ให้เหมาะสมตามสภาพผิวเพื่อเพิ่มความกระจ่างได้อย่างปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นใจทางเพศกลับคืนมา

Before - After

ข้อมูลโรงพยาบาล

Dr.คิมกวานซู

Ugyn

Scroll to Top