โปรโมชั่น! เปิดหัวตา หางตา 4จุด

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

โปรโมชั่นล่าสุด_230515_17

โปรโมชั่น เปิดตา 4 จุด

>> ลดเหลือ 2.5 ล้านวอน

การเปิดตา 4 บริเวณ ได้แก่ หัวตาบน หัวตาล่าง หางตา หางตาล่าง

  • ปรับทรงตาให้รับกับใบหน้า
  • ช่วยให้ตาดูกลมโตขึ้น
  • แก้ไขรูปตาที่ดูสั้นให้ยาวขึ้น
  • แก้ไขปัญหาดวงตาห่างกัน

Scroll to Top