ยกกระชับ Lifting — Summer Promotion

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

Banner summer promotion-03

🔥 April Promotions โปรโมชั่นประจำเดือนเดือนเมษายน 🍉~

  •  ยกกระชับ (Lifting)

SET 1  SMAS ลิฟท์ติ้ง + ดูดไขมัน + เติมไขมัน ลด 15%

SET 2  ดึงหน้าผาก + เอนโดไทน์ใต้ตา + ลิฟท์ติ้งใบหน้า + ลิฟท์ติ้งคอ ลด 20%

Before - After

ข้อมูลโรงพยาบาล

Dr.พัคจงริม

Dr.ฮันกยูนัม

345 PLASTIC SURGERY

Scroll to Top