ปรับโครงหน้า 1 จุด

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

ปรับโครงหน้า โรงพยาบาล345

โปรโมชั่นโรงพยาบาลศัลยกรรม 345
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2023

#ถ่าย 3D-CT
# ปรึกษาแบบ 1:1
#วางแผนผ่าตัดเคสต่อเคส
#เข้าผ่าตัดอย่างปลอดภัย

Before - After

ข้อมูลโรงพยาบาล

345 PLASTIC SURGERY

Scroll to Top