top of page
logo_en.png

NANA HOSPITAL

แนะนำโรงพยาบาลนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ 

svisual_1_1_th.jpg

จุดมุ่งหมาย

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะนั้น คำนึงถึงจิตใจของทุกท่านเช่นกัน

ไม่ใช่เพียงแค่ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกให้สวยขึ้นเท่านั้น แต่ยังคำนึงรวมไปถึงการรักษาภาพลักษณ์ภายในใจให้สวยงามขึ้นด้วยเช่นกัน เข้าหาทุกท่านด้วยความจริงใจ และดูแลด้วยใจ เปรียบเสมือนให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว

01. โรงพยาบาลนานะให้ความเชื่อถึอและความปลอดภัย

สำหรับโรงพยาบาลนานะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยที่เราคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก เรามีความมั่นใจในการผ่าตัดที่ปลอดภัยและก็จะมุ่งมั่นทำออกมาให้ได้ผลดีที่สุด และก็จะมุ่งมั่นทำออกมาให้ได้ผลดีที่สุด

02ระบบการวางยาสลบอย่างปลอดภัย
ของโรงพยาบาลนานะ

ในการผ่าตัดของโรงพยาบาลนานะความปลอดภัยของคนไข้ จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก ในการวางยาทั้งหมดจะทำโดยวิสัญญีแพทย์ตั้งแต่ยาชาไปจนถึงยาสลบ ทีมแพทย์ทุกคนมีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่น ในการดูแลคนไข้ด้วยใจอย่างถูกต้องและชื่อสัตย์

03. ความลับของการผ่าตัดอย่างปลอดภัย!

คนไข้หลายคนที่คิดถึงแต่ความสวยและรูปร่างที่ดี แต่ลืมนึกไปถึงขั้นตอนที่สำคัญในการผ่าตัดนั้นก็คือการวางยานั้นเอง.
การวางยาในการผ่าตัดมีหลายประเภทเชื่อได้เลย

ว่าหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหม? ในทุกการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นตา จมูก โครงหน้าจำเป็นต้องมีการวางยาเพื่อระงับความเจ็บปวดแต่ก็ต้องเลือกวิธีที่ปลอดภัยต่อตัวคนไข้ด้วย ทั้งหมดนี้มีการจัดการและดำเนินการ โดยวิสัญญีแพทย์ทั้งหมด

04. ด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ในการผ่าตัด
เพื่อความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

วิสัญญีแพทย์จะเฝ้าดูการให้ยาระงับความเจ็บปวด
และการเต้นของหัวใจคนไข้แบบเรียลไทม์ในระหว่างการผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดดำเนินการไปอย่างปลอดภัย