Korea Contour Make-up

คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่างการแต่งหน้ากึ่งถาวรและการสักถาวร

" การสักที่เรียกว่า แทททู (Tattoo), การสักถาวร (Permanent) นั้น เป็นการฝังสีลงไปบนชั้นผิวหนังให้ติดทนอย่างถาวร

มีการใช้สีสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้และทำให้การแก้ไขรอยสักเป็นไปได้ยาก "

ลักษณะพิเศษของการแต่งหน้ากึ่งถาวร


หลังจากแต่งหน้ากึ่งถาวร ภายในระยะเวลา 2 ปี สีจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น, เนื่องจากใช้สีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และมีการใช้เข็มหนึ่งครั้งแล้วทิ้งจึงทำให้มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

ข้อดีของการแต่งหน้ากึ่งถาวร

การแต่งหน้ากึ่งถาวรนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชั้นผิวหรือลักษณะผิวของแต่ละบุคคล

การแต่งหน้ากึ่งถาวรเพียงครั้งเดียวนั้นจะมีความคงทนมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึงหลายปี ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น อเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับการใช้น้ำหมึกหรือหมึกที่เป็นสีจากธรรมชาติ  เพราะเป็นสีจากธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปสีก็จะหลุดลอกออกตามธรรมชาติจึงสามารถแก้ไขหรือแต่งเติมได้อย่างง่ายดาย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถเปลี่ยนดีไซน์หรือเลือกสีได้ตามที่ต้องการ

สุขลักษณะของห้องสัก/แต่งหน้ากึ่งถาวร

สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

1.    สถานที่ทำการสักนั้นจะต้องมีความสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องตั้งรวมอยู่

2.    พื้นที่โดยรอบควรมีการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อความสะดวกสบายต่อการหยิบใช้งาน

3.    อุปกรณ์ที่ต้องทำการฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จะต้องแยกจัดเก็บไว้ให้เป็นอย่างดี

       (โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง)

4.    ห้ามรับประทานอาหาร, เครื่องดื่ม, สูบบุหรี่ ในห้องสักเเด็ดขาด

5.    ในห้องสักควรมีแค่ผู้เชี่ยวชาญและลูกค้าเท่านั้น

 • สุขลักษณะการแต่งกายของผู้เชี่ยวชาญในการสัก

  สิ่งสำคัญของการแต่งตัวให้ถูกสุขลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในการสัก

  เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการที่ผู้เชี่ยวชาญในการสักจะต้องแต่งตัวให้ถูกสุขลักษณะนั้น เพื่อทำให้ถูกต้องตามกระบวนการสุขลักษณะอนามัย  และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และเพื่อความสบายใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นกัน

  การเตรียมตัวให้ถูกสุขลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในการสัก

  1.     ล้างมือให้สะอาด ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์และสวมถุงมืออนามัย หลังจากสวมถุงมืออนามัยแล้วพ่นสเปรย์

           แอลกอฮอล์ลงบนถุงมืออีกครั้งแล้วเริ่มทำการรักษาได้

  2.     สวมหมวกคลุมผม ใส่หน้ากากอนามัยและชุดกราวน์เพื่อความถูกสุขอนามัย

  3.     ในระหว่างทำการสัก ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มหรือรับโทรศัพท์

  4.     เมื่อทำการรักษาส่วนใดส่วนหนึ่งเสร็จแล้ว หากต้องเปลี่ยนไปทำการรักษาส่วนอื่นต่อ ต้องเปลี่ยนถุงมืออนามัยใหม่ทุกครั้ง

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

 • Grey Facebook Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1