logo Bano-02.png

BANOBAGI

แนะนำโรงพยาบาลบาโนบากิ

โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

d285-2.png

โรงพยาบาลศัลยกรรม
บาโนบากิ

ปรัชญาการดูแลความงามของบาโนบากิคือ “ความละเอียดอ่อน”. เราเคารพการตัดสินใจของคนไข้ และคำนึงถึงพื้นฐานทางการแพทย์ มากกว่าการแนะนำการผ่าตัดที่มากเกินความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาล

Study BeautyBanobagi.

ความสวยงามของบาโนบากิ คือการค้นคว้าวิจัย​

เราศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอยู่เสมอ โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิที่ประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาโซล ที่ผ่านการคัดเลือกมาด้วยมาตรฐานอันเข้มงวด และการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถพบกับคนไข้ได้ นอกจากนี้ แต่ละเคส หรือการผ่าตัดแต่ละส่วนยังมีการอบรม เป็นโปรแกรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งหมดของโรงพยาบาลอีกด้วย เรานำหน้าค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความสวยงาม รวมไปถึงเทคนิคเครื่องมือต่างๆ

ทีมแพทย์