"6 พ.ค. 2558 นัดรับค.."
  Dr. บันแจซัง เดินทางมาให้คำปรึกษาด้วยตัวเอง ในวันที่ 6 พฤษาคม 2015 นี้ โปรโมชั่น ย้อนวัยกับ STMsty..  
 
 
 
 
  ห้ามพลาดนะคะ!