"เจน ธัญวรัตม์ มากสถ.."
  สวัสดีค่ะ เจน ธัญวรัตม์ มากสถิตย์ เจนจะมาเล่าประสบการณ์ศัลยกรรมครั้งแรกของตัวเองค่ะ ที่ตัดสินใจเข้..